Đồng Nai: 283ha cây trồng được cấp chứng nhận GAP

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 283ha các loại cây trồng; trong đó chủ yếu là xoài, bưởi, chôm chôm, hồ tiêu, rau ăn lá… được cấp chứng nhận VietGAP, GolbalGAP.

13-20-40_nh_tin_153_vuon_buoi_duoc_chung_nhn_vietgp
Vườn bưởi đạt chứng nhận VietGAP ở huyện Thống Nhất, Đồng Nai

Các loại nông sản được cấp chứng nhận GAP của Đồng Nai chủ yếu tiêu thụ ở thị trường trong nước, còn xuất khẩu rất ít vì chưa đáp ứng được về số lượng cùng các rào cản về kỹ thuật khác.

Ngoài ra, cũng trên địa bàn Đồng Nai còn có 210ha ca cao đạt chứng chỉ UTZ (chương trình phát triển bền vững) và hơn 280ha cà phê đạt chuẩn 4C (canh tác bền vững). Đến nay tỉnh Đồng nai đã hỗ trợ xây dựng được 33 nhãn hiệu hàng hóa cho các sản phẩm nông nghiệp.

Theo Nongnghiep.vn