Độc đáo ép na ra quả từ thân, bán 50.000 đồng/kg

Tại Bắc Giang, áp dụng biện pháp kỹ thuật người nông dân đã ép na ra quả từ thân, quả rất to và ngọt, có quả trọng lượng còn lên đến 500 – 700 gam, giá bán lên đến 50.000 đồng/kg.