Doanh nghiệp thủy sản kêu trời vì bị áp thuế “sơ chế”

Trước việc nhiều doanh nghiệp thủy sản Việt Nam gặp khó vì bị áp thuế sản phẩm thủy sản “chế biến” như “sơ chế”, Bộ NN&PTNT đã phải vào cuộc, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, xem xét, hướng dẫn xử lý những kiến nghị của doanh nghiệp và VASEP.

Cụ thể, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) phản ánh rằng nhiều doanh nghiệp bị các cơ quan quản lý nhà nước ngành thuế áp mức thuế suất cho hàng thủy sản là sơ chế với mức thuế thu nhập doanh nghiệp 20% trong khi các mặt hàng đầu ra của các doanh nghiệp này đa số là sản phẩm đã qua chế biến, được phép áp dụng mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 15%.

Ảnh minh họa

Hiện nay, hoạt động chế biến của doanh nghiệp thủy sản gồm 3 dạng: Chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -180C, chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng giá trị gia tăng.Tuy nhiên, khi thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp với cả 3 dạng chế biến trên, các cơ quan ngành thuế đều không công nhận là sản phẩm chế biến mà chỉ là sơ chế khiến tỷ lệ phải nộp thuế của các doanh nghiệp thủy sản hiện tại (bao gồm cả sản phẩm xuất khẩu, tiêu thụ nội địa hay gia công) đều là 20%, không đúng với bản chất của ngành.

Cùng đó, các văn bản hướng dẫn của ngành tài chính chưa có cơ sở vững chắc xác định thế nào là sơ chế, thế nào là chế biến, sản phảm như thế nào sẽ được coi là sản phẩm khác với nguyên liệu đầu vào. Các quy định về sơ chế, chế biến tại các văn bản về thuế hiện không phù hợp với thực tế ngành chế biến thủy sản, không phù hợp với quy định của Luật An toàn thực phẩm và Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 6/7/2018 quy định về các sản phẩm thủy sản. Do đó, công nghệ đông lạnh thực phẩm, cấp đông sản phẩm đến nhiệt độ -180C không được xem là sản phẩm chế biến.

Cũng theo VASEP, nếu áp dụng theo khoản 4 và khoản 16 Điều 2 Luật An toàn thực phẩm thì trong ngành chế biến thủy sản, cụm từ “theo phương pháp công nghiệp” được sử dụng là công nghệ đông lạnh thực phẩm, cấp đông sản phẩm đến nhiệt độ -180C.

Những vướng mắc nêu trên trong thời gian qua đã gây khó khăn, tổn thất cho nhiều doanh nghiệp chế biến thủy sản. Vì vậy, VASEP kiến nghị cho phép chế biến từ sản phẩm tươi sống đã qua đông lạnh đến -180C, chế biến từ sản phẩm tươi sống thành sản phẩm chín, chế biến từ nguyên liệu có pha trộn gia vị phụ liệu để ra hàng giá trị gia tăng được xem là hoạt động chế biến của doanh nghiệp thủy sản và được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Thông tư số 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Nhằm thực hiện chủ trương thúc đẩy phát triển ngành thủy sản, góp phần giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay, doanh nghiệp đang gặp khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19, Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Tài chính xem xét, giải quyết và hướng dẫn về kiến nghị của các doanh nghiệp thủy sản và VASEP.