Chuyên gia hướng dẫn các biện pháp phòng bệnh sau mưa lớn kéo dài

Gà là loại vật nuôi nhạy cảm với yếu tố môi trường và khí hậu. Sau mưa lớn, gió mạnh kéo dài, môi trường chăn nuôi thay đổi thất thường tiềm ẩn nhiều dịch bệnh phát sinh trên gà nuôi.