Chỉ 30-40% diện tích nhãn ra hoa

Theo các chủ nuôi ong du mục, năm nay toàn miền Bắc chỉ có 30 – 40% diện tích nhãn ra hoa.

13-58-04_nhn_r_ho_dt_ty_le_rt_thp

Nhãn ra hoa đạt tỉ lệ rất thấp

Sơn La là tỉnh có diện nhãn lớn nhất miền Bắc, có điều kiện khí hậu thời tiết tương đối thuận lợi cho cây nhãn ra hoa đậu quả, nhưng năm nay cũng chỉ có khoảng 30% số cây cho hoa.

Tỉnh Hưng Yên được coi là một trong những địa phương thâm canh nhãn cao nhất nước, nhưng tỷ lệ diện tích nhãn ra hoa cũng chỉ bằng 40% so với cùng kỳ năm trước. Tại vùng trồng nhãn tập trung lớn, thâm canh cao như xã Hồng Nam (TP Hưng Yên), diện tích nhãn ra hoa ước đạt 50 – 60%, trong đó nhiều diện tích nhãn không có hoa, hầu hết các cây trồng tự nhiên đều không ra hoa. Nhãn năm nay ít hoa là do một số nguyên nhân chính như vụ Đông 2018 – 2019 ấm nóng nhiều.

Năm 2018 miền Bắc được mùa nhãn lịch sử, trong đó có Hưng Yên và Sơn La. Mặt khác trong một số năm gần đây, giá nhãn quả quá rẻ, đã làm cho người trồng nhãn nản lòng. Được biết, năm 2018 tại Hưng Yên ở thời điểm thu hoạch rộ, giá nhãn quà tại vườn giảm chỉ còn 10.000 – 12.000 đồng/kg.