Chăm sóc và nuôi ngao mùa nắng nóng

Nuôi ngao phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, từ tháng 5 đến tháng 8 hằng năm nhiệt độ cao, bãi nuôi ngao phơi nắng nhiều giờ dẫn đến cát nóng làm cho ngao sốc nhiệt và chết. Dưới đây là một số biện pháp phòng ngừa và chăm sóc ngao mùa nóng: