Cấp phát hóa chất xử lý tôm nuôi bị thiệt hại

35 tấn Chlorine được huyện Cầu Ngang (tỉnh Trà Vinh) cấp phát cho 300 hộ có tôm nuôi bị thiệt hại trên diện tích 180 ha, khối lượng xử lý diệt khuẩn nước là 1,16 triệu m3.

Đồng thời, huyện Cầu Ngang cũng đề nghị ngành nông nghiệp tỉnh hỗ trợ thêm 25 tấn Chlorine dự trữ cho huyện để phòng ngừa có hiệu quả mầm bệnh trên tôm trong vụ nuôi 2020.

Cầu Ngang (Trà Vinh) có hơn 645 ha tôm nuôi thiệt hại

Đến cuối tháng 5, toàn huyện có hơn 4.500 lượt hộ thả nuôi hơn 1,5 tỷ con tôm giống trên diện tích 2.755 ha. Do ảnh hưởng hạn mặn kéo dài, môi trường bất lợi, đã có hơn 645 ha tôm nuôi thiệt hại, chiếm hơn 23% diện tích thả nuôi. Hiện, ngành nông nghiệp huyện đã tăng cường cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở tích cực hướng dẫn nông dân phòng trị bệnh, tăng cường công tác khuyến ngư, vận động nông dân bảo vệ môi trường; đồng thời kết hợp với các xã khảo sát tình hình tôm bị thiệt hại để có chính sách hỗ trợ các hộ nuôi tôm thiệt hại.