Cánh đồng lớn làm lúa có lời

Vụ ĐX 2018-2019, Trung tâm Khuyến nông Kiên Giang triển khai dự án xây dựng cánh đồng lớn tại xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp nhằm đáp ứng vùng nguyên liệu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

kgng173822938

Diện tích thực hiện dự án là 78,2 ha với 35 hộ tham gia

Dự án được nông dân hưởng ứng tham gia bởi đây là điều kiện tốt để nông dân trong vùng có thể tiếp cận các biện pháp kỹ thuật canh tác mới, xây dựng vùng nguyên liệu tạo ra sản lượng lớn, sản phẩm có chất lượng cao, tiến tới ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm với các doanh nghiệp tiêu thụ lúa gạo.

Diện tích thực hiện dự án là 78,2 ha với 35 hộ tham gia (trong đó diện tích cấy 63,2 ha, 28 hộ tham gia; diện tích sạ thưa 15 ha, 7 hộ tham gia).

Về giống: 15 ha sử dụng giống Jasmine 85, cấp xác nhận, giá giống là 13.400 đồng/kg, trong đó Nhà nước hỗ trợ 4.500 đồng/kg, phần còn lại nông dân nộp tiền đối ứng trước khi nhận giống. 63,2 ha cấy giống ĐT8 do bà con tự mua lúa giống.

Về phân bón: Nhà nước hỗ trợ 900.000 đồng/ha. Dự án chọn sản phẩm phân hữu cơ: 944.000 đồng/ha gồm 2 chai GA.20 và 6kg Super Humate của Công ty TNHH Xuân Phương. Nông dân nộp đối ứng 44.000 đồng/ha.

Thời gian gieo sạ/cấy: Ngày gieo sạ từ 20 – 28/11/2018, ngày cấy từ 22/11 – 8/12/2018.

Đối với phần diện tích sạ thưa, kết quả thu hoạch cho thấy, nông dân trong dự án thu được 46.740.000 đồng/ha, ngoài dự án chỉ thu được 40.082.000 đồng/ha. Như vậy, lợi nhuận của nông dân trong dự án thu được cao hơn ngoài dự án là 6.658.000 đồng/ha. Một phần của sự chênh lệch này là giá bán lúa trong dự án cao hơn ngoài dự án 800 đồng/kg lận; nông dân trong dự án đã ứng dụng kỹ thuật như sử dụng giống lúa cấp xác nhận 1, gieo sạ giảm mật độ, sử dụng phân bón qua lá GA20 và Super Humate, phòng trị sâu bệnh kịp thời…, do đó giúp làm giảm chi phí hơn 2.398.000 đồng/ha so với ngoài mô hình.

cy-kienging17382320

Tham gia dự án, nông dân đã dần thay đổi tập quán canh tác

Đối với phần lúa cấy: Mặc dù chi phí cấy ban đầu cao (5.500.000 đồng/ha) nhưng bù lại chi phí thuốc BVTV ít hơn so với lúa sạ, lúa thưa áp lực sâu bệnh thấp và nhất là rầy nâu gây hại với mật số rất thấp nên cho bông lớn nhiều hạt và năng suất tăng đáng kể (năng suất cao hơn 190 kg/ha).

Mặt khác, Ban giám đốc HTX đã ký được hợp đồng bao tiêu sản phẩm 63,2 ha lúa cấy với Công ty CP Giống cây trồng miền Nam mua cao hơn giá thị trường 800 đồng/kg (mặc dù so với năm nay giá lúa các nơi khác đang ở giá thấp).

Đây là lần đầu tiên thực hiện dự án tại ấp Kênh 8B nhưng nhận được sự ủng hộ của UBND xã, Ban lãnh đạo ấp cùng sự đồng thuận của toàn thể nông dân tham gia nên việc triển khai thực hiện diễn ra thuận lợi.

Qua tham gia dự án, nông dân đã giảm được lượng phân bón đạm, thuốc BVTV đáng kể, giúp giảm ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó còn hình thành được vùng sản xuất lúa tập trung, sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu thị trường; nâng cao hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập và cải thiện thu nhập cho bà con.