Cam Lộ (Quảng Trị): Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh và cá leo

Nhằm đa dạng các đối tượng thủy sản nuôi mới, từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và vốn đối ứng của Nhân dân, thông qua Trạm Khuyến ngư huyện, UBND huyện Cam Lộ đã triển khai thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh và cá leo tại thôn An Bình, xã Thanh An.

Mô hình nuôi tôm càng xanh và cá leo được triển khai tại 2 hộ với diện tích thả nuôi 2,5 ha. Trong đó 2 ha nuôi tôm càng xanh là diện tích mô hình lúa – cá trước đây nhưng hiệu quả không cao; 0,5 ha nuôi cá leo là ao nuôi thông thường. Quá trình thực hiện, UBND huyện hỗ trợ về con giống, thức ăn, tập huấn chuyển giao kỹ thuật nuôi, chăm sóc, thu hoạch…

Thử nghiệm mô hình nuôi tôm càng xanh và cá leo

Tổng kinh phí thực hiện mô hình gần 650 triệu đồng, trong đó nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 250 triệu đồng, còn lại do Nhân dân đóng góp. Đến nay, nông dân đã thả giống được 1 tháng.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài nhưng đến thời điểm này cả tôm càng xanh và cá leo đều sinh trưởng và phát triển tốt. Đây là hai đối tượng nuôi mới có giá trị kinh tế cao, vì vậy sau khi thu hoạch, Trạm Khuyến ngư Cam Lộ sẽ có đánh giá cụ thể hiệu quả, lợi nhuận để có hướng nhân rộng trên địa bàn.