Cách chăm sóc vải thiều cho quả đẹp xuất khẩu

Vải thiều xuất khẩu sang các thị trường khó tính với giá cao phải đạt được những yêu cầu khắt khe nhất. Vậy để cho cây vải thiều cho ra được những quả vải đẹp, mẫu mã chuẩn, người trồng vải cần phải làm gì?