Các cách phòng trừ sâu bệnh hại vải thiều vụ sớm ở các tỉnh miền Bắc

Vải thiều vụ sớm ở các tỉnh thành miền Bắc chỉ còn 1 tháng nữa đến mùa thu hoạch. Cục bảo vệ Thực vật lưu ý bà con, thời tiết miền Bắc những ngày qua thay đổi thất thường, có hôm mưa ẩm khiến các loại sâu bệnh gây hại trên vải thiều phát triển mạnh. Dưới đây là một số biện pháp để phòng trừ: