Các cách phòng dịch bệnh tôm nuôi ở Hải Phòng

Do điều kiện thời tiết, môi trường bất lợi làm dịch bệnh tôm nuôi phát sinh, lây lan. Dịch bệnh xuất hiện từ ngày 14/4 gây thiệt hại kinh tế cho người dân. Trước tình hình này, Chi cục Chăn nuôi và Thú y thành phố đã phối hợp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh động vật huyện Tiên Lãng, quận Dương Kinh và các huyện, quận có diện tích nuôi tôm trên địa bàn thành phố tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tôm nuôi.