Các biện pháp chăm sóc TÔM nuôi khi trời nắng nóng

Từ đầu năm đến nay, thời tiết ở Bình Định không thuận lợi cho người nuôi tôm. Nắng nóng khiến nhiều diện tích tôm nuôi bị chết do sốc môi trường. Dưới đây là một số biện pháp chăm sóc tôm nuôi khi trời nắng nóng.