Các biên pháp chăm sóc thanh long bị thối rễ, teo tóp cành do thiếu nước

Bình Thuận thủ phủ của thanh long gần 6 tháng qua mưa ít, nguồn nước tưới cho cây trồng không đảm bảo. Đây là nguyên nhân khiến thanh long bị thối rễ, teo tóp cành. Để chăm sóc tốt cho thanh long bà con cần lưu ý: