Bình Phước: Hơn 300 ha sắn bị nhiễm bệnh khảm lá

Theo số liệu thống kê của ngành nông nghiệp, đến nay, diện tích sắn trên địa bàn tỉnh Bình Phước là 10.929ha; trong đó, diện tích nhiễm bệnh khảm lá lên đến 397ha. Cao điểm là huyện Chơn Thành sắn bị nhiễm bệnh là 220ha, huyện Đồng Phú 70 ha và Hớn Quản…

Dự báo trong thời gian tới, diện tích sắn nhiễm bệnh có thể lây lan nhanh chóng. Để chủ động phòng chống bệnh khảm lá sắn và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho sản xuất sắn trong toàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước đề nghị đối với những huyện, thị đã phát hiện bệnh khảm lá sắn thành lập Ban chỉ đạo/tổ công tác phòng, chống bệnh khảm lá sắn ở cấp huyện, thị.

Đồng thời, Sở chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, UBND cấp xã và các cơ quan, tổ chức liên quan chủ động áp dụng các biện phòng chống bệnh khảm lá sắn theo hướng dẫn trong quy trình kỹ thuật phòng trừ bệnh  khảm lá sắn của Cục Bảo vệ thực vật.

Bên cạnh đó, cần thông tin tuyên truyền, hướng dẫn nông dân, người sản xuất không trồng các giống sắn đã xác định nhiễm bệnh nặng; trong đó, nghiêm cấm mua bán, trồng giống sắn HLS-11; hướng dẫn nông dân thực hiện tiêu hủy triệt để diện tích sắn bị nhiễm bệnh; phun thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất Dinotefura, Pymetrozine có tên thương mại Brimgol 200WP, Sagometro 50WG, Ikuzu 20WP, Longanchess 750WP để trừ bọ phấn (rầy phấn trắng) xuất hiện nhằm diệt nguồn môi giới truyền bệnh.

Những vùng bị nhiễm nặng cần phải tiêu hủy cây bị bệnh, nghiêm cấm vận chuyển thân, lá sắn ra khỏi vùng dịch; luân canh cây trồng khác để tránh thiệt hại.

Sở Nông nghiệp cũng khuyến cáo các tổ chức, cá nhân trồng sắn chuyển cây trồng khác hoặc không trồng sắn ít nhất 1 vụ để cắt nguồn bệnh; nghiêm cấm hành vi buôn bán, trao đổi các giống sắn đã bị nhiễm bệnh; chỉ đạo, tuyên truyền cho nông dân biết và không trồng giống sắn HLS-11, HLS-12, KM 419, KM 140, khuyến cáo sử dụng thay thế giống kháng nhiễm như giống KM 94