Bình Định: Hướng dẫn nông dân đối phó với sâu keo mùa thu

Sâu keo mùa thu có nguồn gốc ở Châu Mỹ đã chính thức xâm nhập vào Việt Nam và đã gây hại tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó có Bình Định. Loài sâu này có khả năng lây lan xuyên biên giới, gây hại tới 80 loại cây trồng như ngô, lúa, mía, táo, cam… đều là những loại cây trồng có vai trò quan trọng về mặt kinh tế.

Trên địa bàn tỉnh Bình Định, hiện nay sâu keo mùa thu đã xuất hiện và gây hại cục bộ chủ yếu trên cây ngô. Theo quan sát tại các ruộng ngô cho thấy, trên cùng một khu ruộng ngô, sâu keo mùa thu có nhiều pha phát dục gồm cả trưởng thành, trứng, sâu non các tuổi. Đây là nguyên nhân hiệu quả phun trừ thấp, bởi thuốc bảo vệ thực vật chỉ đạt hiệu quả cao khi sâu ở độ tuổi nhỏ (tuổi 1-3). Số sâu tuổi 4-6 rất khó chết, nông dân phun nhiều lần mà vẫn không diệt trừ hết và làm sâu nhanh chóng kháng thuốc.

Theo hướng dẫn của Cục Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp tỉnh Bình Đình đã hướng dẫn nông dân trong tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp như sau:

Áp dụng các biện pháp canh tác như làm sạch cỏ dại để hạn chế nơi trú ẩn của sâu; làm đất kết hợp phơi đất để ấu trùng, nhộng trong đất chết hoặc bị thiên địch tiêu diệt; luân canh ngô – lúa nước ngay sau vụ ngô để diệt nhộng trong đất… Kết hợp các biện pháp thủ công để phát hiện ổ trứng, ngắt tiêu hủy, bẫy bả, bẫy đèn, bẫy cây trồng… Các biện pháp sinh học như: Sử dụng chế phẩm nấm xanh, nấm trắng, vi khuẩn Bt, virus NPV để phun trừ hoặc nhân thả ong ký sinh trứng (ong mắt đỏ, …), các loài bắt mồi ăn thịt như bọ đuôi kìm để kiểm soát sâu non mới nở – tuổi nhỏ.

Giải pháp sau cùng là sử dụng các hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng để phun trừ khi sâu đa số tuổi 1-3 (giai đoạn ngô 3-6 lá), phun sáng sớm hoặc chiều mát bằng các loại thuốc bảo vệ thực vật thuộc nhóm hoạt chất Bacillus thuringiensis (Biocin 16WP, Dipel 6,4WG), Spinetoram (Radiant 60SC), thuốc có tác dụng ngăn chặn quá trình tổng hợp chất Chitin như Lufenuron (Match 050EC) hoặc nhóm thuốc có tính thấm sâu vào cây trồng như Indoxacarb (Amater 150SC, Opulent 150SC).