Biện pháp phục hồi cây ăn trái sau hạn mặn

Thời gian qua hạn hán và xâm nhập mặn gây thiệt hại cho nhiều vườn cây ăn trái ở ĐBSCL. Đang bước vào mùa mưa, tình hình hạn mặn đã giảm, nhưng tại một vài nơi hạn mặn vẫn còn ở mức cao. Người nông dân không được chủ qua, sau hạn mặn nhà vườn cần thực hiện các bước rửa mặn như sau: