Biện pháp phòng trị bệnh dịch tả ghép với bại huyết ở vịt con

Bệnh dịch tả ghép bại huyết ở vịt con thường diễn ra từ 1 đến 8 tuần tuổi. Bệnh gây hại khiến tỷ lệ vịt con chết cao tới 75%. Biện pháp để phòng và trị bệnh dịch tả ghép với bại huyết thành công.