Bí quyết để nhãn sai quả liên tiếp nhiều vụ

Thông thường, sau một vụ nhãn sai quả lại là một vụ ít quả. Ngoài nguyên nhân do thời tiết thì một nguyên nhân quan trọng khác là sức khỏe của cây. Do đó, muốn tạo đà cho vụ nhãn năm sau thì việc đầu tiên cần làm đó là trả lại sức khỏe cho cây. Cách làm cụ thể ra sao?