Bảo Yên: Tích cực khẩn trương tiến hành phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô, lúa mùa

Tình hình thời tiết hiện nay diễn biến phức tạp, nắng nóng đan xen mưa lớn là điều kiện thuận lợi cho sâu keo phát sinh gây hại. Vì vậy bà con cần chú ý thường xuyên thăm đồng ruộng, phát hiện sâu sớm, phun phòng trừ kịp thời, hạn chế sâu bùng phát, lây lan trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng.

Vụ Mùa năm 2019, toàn huyện Bảo Yên (Lào Cai) gieo cấy 1.700 ha ngô. Hiện nay ngô trà sớm giai đoạn 7 – 9 lá, ngô trà chính vụ cây con 3-5 lá. Theo kết quả điều tra thực tế của Phòng kỹ thuật – Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh ngày 30/7/2019, sâu keo gây hại đến ngưỡng thống kê diện tích. Mật độ trung bình 4 con/m2, cao 8  con/m2, cục bộ 25-30 con/m2, tuổi 3-4. Diện tích  nhiễm 40,1 ha (nhẹ 33,3 ha, TB 6 ha, nặng 0,8 ha), phân bố tại 13/18 xã, thị trấn: Kim Sơn (21 ha), Cam Cọn (5 ha), Bảo Hà (6,5 ha), Vĩnh Yên (0,7 ha), Nghĩa Đô (0,2 ha), Xuân Hòa (1,7 ha), Xuân Thượng (0,5 ha), Thượng Hà (1,5 ha), Long Phúc (0,3 ha), Long Khánh (0,8 ha), Tân Dương (0,7 ha), Điện Quan (1 ha), Yên Sơn (0,2 ha).

Đây là loại sâu ăn tạp, thường phát sinh gây hại mạnh từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 8. Với tập tính ăn rất khỏe và đi ăn theo đàn, chúng thường ăn cụt ngang thân cây con (đối với ngô nhỏ) hoặc ăn trụi hết lá ngô, chỉ để chừa lại gân lá (đối với ngô đã trưởng thành) hoặc ăn cụt hết toàn bộ lá lúa… gây ảnh hưởng lớn đến sinh trưởng của cây trồng. Khi hết thức ăn, chúng di chuyển từng đàn từ ruộng này sang ruộng khác để phá hại. Trên đường đi khi mật độ đàn lớn chúng có thể ăn trụi cả cỏ dại.

Ngay từ đầu vụ, Trung tâm đã chủ động điều tra, dự tính dự báo sâu bệnh gây hại, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn về việc tích cực, khẩn trương phòng trừ sâu keo hại ngô, lúa vụ Mùa 2019.

Khi phát hiện sâu keo mùa thu phát sinh gây hại, Trung tâm đã cử cán bộ trực tiếp xuống cơ sở bám sát đồng ruộng và đôn đốc các xã, thị trấn, phối hợp với cơ quan chuyên môn đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo đến bà con nông dân thường xuyên thăm đồng ruộng phát hiện sâu, bệnh sớm và hướng dẫn bà con phun phòng trừ kịp thời.

Bước đầu cho thấy công tác chỉ đạo phòng trừ sâu keo mùa thu đạt hiệu quả cao, được sự ủng hộ của người dân, cán bộ khuyến nông cơ sở làm đầu mối kết nối với các địa chỉ cung ứng thuốc đặc hiệu, đảm bảo chất lượng với giá cả hợp lý để người dân mua và tổ chức phun đồng loạt trên từng cánh đồng. Tính đến thời điểm này bà con nông dân đã chủ động phun phòng trừ sâu keo mùa thu 1-2 lần, tất cả các diện tích bị nhiễm đã được khoanh vùng và phun phòng trừ đồng loạt đạt 100% diện tích.

Tuy nhiên, tình hình thời tiết hiện nay diễn biến phức tạp, nắng nóng đan xen mưa lớn là điều kiện thuận lợi cho sâu phát sinh gây hại, nên bà con cần chú ý thường xuyên thăm đồng ruộng, phát hiện sâu sớm phun phòng trừ kịp thời, hạn chế sâu bùng phát, lây lan trên diện rộng làm ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng cây trồng.

Sâu keo tập trung phá hại đỉnh sinh trưởng của cây ngô

Bà con cần lưu ý: Để phòng trừ đạt hiệu quả cao cần khoanh vùng sâu hại, phun bao vây xung quanh vùng từ ngoài vào trong để hạn chế sâu di chuyển sang ruộng khác, phun kỹ trên cây trồng, dưới mặt đất và cỏ dại quanh ruộng (vì khi thấy động sâu sẽ rơi xuống đất giả chết).

+ Phát quang cỏ dại xung quanh nương, ruộng để hạn chế nơi ẩn nấp, trú ngụ của sâu keo;

+ Sử dụng một trong các loại thuốc có hoạt chất như: Cypermethrin; Alpha Cypermethrin, Emamectin, Benzoate, lndoxacarb, Chlorantraniliprole…(như: Sherpa 25EC, Vifast 5EC, Quiluxny 6.0WG (Phượng Hoàng), Kaijo 5EC, Dylan 10EC, Clever 30WG; Virtako 40WG…)

Ngoài ra cần lưu ý liều lượng pha thuốc theo hướng dẫn ghi trên bao bì, khi phun thuốc gặp trời mưa cần phun lại. Khi phun thuốc phải đảm bảo theo nguyên tắc 4 đúng (đúng thuốc; đúng nồng độ, liều lượng; đúng lúc; đúng cách).

Thời gian tới Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bảo Yên (Lào Cai) sẽ tiếp tục theo dõi, bám sát đồng ruộng và nắm bắt, khoanh vùng các diện tích bị nhiễm để tổ chức phun đồng loạt đợt 2 và cũng tăng cường điều tra, phát hiện, chủ động cảnh báo sớm các đối tượng sâu bệnh gây hại trên lúa, ngô vụ Mùa .