Ban hành gói tín dụng 100.000 tỷ đồng cho nông nghiệp

Ngày 5-4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam cho biết, trong tháng 4 này, NHNN sẽ ban hành quyết định chỉ đạo các ngân hàng thương mại dành nguồn vốn cho gói tín dụng 100.000 tỷ đồng dành cho phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo chỉ đạo Chính phủ, để cho vay với lãi suất thấp hơn từ 0,5% – 1,5%/năm so với lãi suất cho vay thông thường.

images715125_sggpnncnc

Nông nghiệp công nghệ cao cần nguồn vốn để đầu tư phát triển

NHNN cũng cho biết, các ngân hàng thương mại đều ủng hộ chủ trương của Chính phủ và đã đăng ký số tiền hơn 100.000 tỷ đồng để cho vay các dự án có hiệu quả với lãi suất ưu đãi ở mức phù hợp. Đây là chương trình không có sự hỗ trợ của Nhà nước nên việc cho vay phải đảm bảo đúng quy định, đơn vị được vay phải có dự án hoạt động hiệu quả, phương án sản xuất kinh doanh thuộc tiêu chí chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo NHNN, hiện việc cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao còn một số khó khăn cần tháo gỡ như vấn đề về tài sản bảo đảm. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp hoàn thiện các văn bản hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất nông nghiệp phục vụ cho sản xuất công nghệ cao như nhà kính, nhà lưới… để làm thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thế chấp cho khoản vay tại ngân hàng.

Ngoài ra, việc đầu tư cho nông nghiệp công nghệ cao thường có giá trị lớn, thời gian thu hồi vốn dài, vì vậy, cần phải có định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, đánh giá và dự báo về thị trường mục tiêu để việc đầu tư tín dụng hiệu quả.

Theo sggp.org.vn