6 tác dụng của bề bề đối với sức khỏe

Bề bề là dòng thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong loại hải sản này chứa 60% lượng đạm, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể. Đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng khác như.