11 tháng, ngành nông nghiệp xuất siêu 7,5 tỉ USD

Theo Bộ NNPTNT, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 11.2018 ước đạt 3,61 tỉ USD, đưa tổng giá trị XK 11 tháng năm 2018 đạt 36,3 tỉ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2017.

Cục Chế biến và phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) cho biết, trong số 36,3 tỉ USD, giá trị xuất khẩu nông sản chính ước đạt gần 18,1 tỉ USD (tăng 3,1%); giá trị XK thuỷ sản ước đạt 8,1 tỉ USD (tăng 6,8%); giá trị XK chăn nuôi ước đạt 0,51 tỉ USD (tăng 12,9%); Giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 8,6 tỉ USD (tăng 18%).

Trong 11 tháng đầu năm 2018, có 4 thị rường XK các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc chiếm thị phần lần lượt là 22,9% ( tăng 3,6% so với năm 2017), 17,9% (tăng 9,4%), 9,1% (tăng 7,1%) và 6,9% (tăng 29,4%).

Ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 11 năm 2018 đạt 2,8 tỉ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng năm 2018 đạt 28,8 tỉ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm 2017. Trong 10 tháng đầu năm 2018, giá trị nhập khẩu của mặt hàng thức ăn gia súc và nguyên liệu là lớn nhất đạt 3,22 tỉ USD.

Tiếp đến là mặt hàng bông các loại với giá trị nhập khẩu đạt 2,58 tỉ USD. Giá trị nhập khẩu mặt hàng chăn nuôi đứng thứ 3 đạt 2,22 tỉ USD. Hạt điều cũng là mặt hàng có giá trị nhập khẩu cao, mặc dù đã giảm so với năm 2017 nhưng vẫn là 1 trong 4 mặt hàng có giá trị nhập khẩu lớn nhất với giá trị nhập khẩu đạt 2,12 tỉ USD.

Một số mặt hàng có giá trị nhập khẩu tăng mạnh nhất là: Rau, so với cùng kỳ năm 2017 giá trị nhập khẩu mặt hàng rau tăng 45,4% (đạt 458 triệu USD); ngô, so với cùng kỳ năm 2017 giá trị nhập khẩu mặt hàng ngô năm 2018 tăng 40,5%; muối: tăng 36,5%, đạt giá trị 22 triệu USD; bông tăng 28,6%, đạt giá trị 2,8 tỉ USD.

Như vậy, trong 11 tháng đầu năm 2018, ngành nông nghiệp đạt mức xuất siêu là 7,5 tỉ USD.