Khoa học công nghệ Nhà Nông Xanh - Vì nền nông nghiệp bên vững
Trang chủ > Nhà nông > Khoa học công nghệ

Công nghệ mới nuôi cá tra bền vững

Tại Cần Thơ, Quỹ Bảo vệ thiên nhiên toàn cầu tại Việt Nam (WWF Việt Nam) phối hợp Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VINAPA) vừa tổ chức hội thảo “Phát triển bền vững nghề nuôi cá tra qua ứng dụng công cụ E-Map và IoT”. Ao nuôi cá tra ở

Xem thêm