Xuất khẩu quế sang Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn nhất

Ấn Độ là thị trường xuất khẩu quế lớn nhất của Việt Nam chiếm 44,1% đạt 27.280 tấn, tăng 34% so với năm trước.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam (VPA), trong tháng 8, Việt Nam xuất khẩu được 10.175 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 29,6 triệu USD, so với tháng 7 lượng xuất khẩu tăng 19,8%, kim ngạch tăng 20,3%.

Xuất khẩu sang Ấn Độ chiếm tỷ trọng lớn nhất chiếm 55,9% đạt 5.690 tấn và tăng 35,2% so với tháng trước. Prosi Thăng Long và Rừng Xanh T&K tiếp tục là 2 doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu đạt 1.270 tấn và 922 tấn…

Như vậy, đến hết tháng 8/2023, Việt Nam xuất khẩu được 61.852 tấn quế, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 183,4 triệu USD, tăng 24,9% về lượng và 2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá xuất khẩu quế trung bình 8 tháng đầu năm 2023 đạt 2.965 USD/tấn, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước.

Các doanh nghiệp xuất khẩu chủ yếu gồm: Prosi Thăng Long đạt 10.321 tấn, tăng 6,6%; Rừng Xanh T&K đạt 4.595 tấn, tăng 68%, Senspice đạt 3.745 tấn, tăng 74,3%, Gia vị Sơn Hà đạt 3.059 tấn, giảm 8,8%… so với cùng kỳ năm ngoái.

Ấn Độ là thị trường xuất khẩu quế lớn nhất của Việt Nam chiếm 44,1% đạt 27.280 tấn, tăng 34% so với năm trước. Tiếp theo là các thị trường Hoa Kỳ và Bangladesh.

Ở chiều ngược lại, theo thống kê sơ bộ của VPA, trong tháng 8/2023 Việt Nam đã nhập khẩu 711 tấn quế, kim ngạch đạt 2,2 triệu USD, so với tháng trước lượng nhập khẩu giảm 18,3%. Trung Quốc và Indonesia là 2 quốc gia cung cấp chủ yếu cho quế Việt Nam chiếm 56,5% và 35,6%.

Như vậy, tính đến hết 31/8/2023, Việt Nam đã nhập khẩu 12.711 tấn quế, kim ngạch đạt 33,1 triệu USD, so với cùng kỳ năm trước lượng nhập khẩu tăng 18,2% tương đương 1.955 tấn. Trung Quốc và Indonesia là 2 quốc gia cung cấp quế chủ yếu cho Việt Nam đạt 10.972 tấn và 1.239 tấn.