Trồng lúa hữu cơ hướng đi mới trong nông nghiệp

Được bao tiêu sản phẩm đầu ra và giá thành cao hơn thị trường, nhiều hộ dân tại xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã chuyển sang trồng lúa hữu cơ bởi thu nhập tăng gấp đôi, gấp ba so với cách trồng truyền thống.