Thời tiết 24/2:  Đông Bắc Bộ rét nốt hôm nay

KTT – Tưởng không rét mà rét không tưởng. Hôm nay, Đông Bắc Bộ vẫn duy trì trời rét, có mưa nhỏ xuất hiện gián đoạn trong ngày.

Hôm qua cho đến sáng nay không khí lạnh được tăng cường và bổ sung thêm nên trời rét “tê tái”. Hôm qua, nhiệt độ phổ biến ở các tỉnh Đông Bắc Bộ đều dưới 19 độ.

Mưa thì không quá nhiều, tập trung chủ yếu vào khoảng thời gian đêm và sáng. Sang đến hôm nay, mưa giảm hẳn, nhiều nơi tạnh ráo. Mưa thì chủ yếu là mưa nhỏ. Trời vẫn rét tương đương hôm qua.

Ngày mai, trời sẽ dần tạnh ráo và ấm dần lên. Cứ như thế rồi lại là chuỗi ngày “nắng nóng” như mùa hè.

Còn trong ngày và đêm nay Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 – 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 – 21 độ, riêng khu Tây Bắc 15 – 18 độ; nhiệt độ cao nhất từ 23 – 26 độ; riêng khu Tây Bắc 28 – 31 độ, có nơi trên 31 độ.

Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm có mưa, mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 – 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, vùng núi dưới 18 độ; nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22  độ.

Hà Nội nhiều mây, có mưa nhỏ. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trời rét. Độ ẩm từ 70 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 19 – 22 độ.

Thời tiết miền Trung hôm nay sẽ phân chia thành hai kiểu khác biệt nhau.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế phía bắc nhiều mây, sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía nam có mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 – 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ, phía nam có nơi trên 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 – 25 độ; phía Nam 27 – 30 độ.

Còn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 – 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 – 25 độ, nhiệt độ cao nhất 29 – 32 độ.

Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn đang là cao điểm của mùa khô nên ngày vẫn nắng nhiều, đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên ngày và đêm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 – 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ.

Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 – 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ; nhiệt độ cao nhất từ 31 – 34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nguồn: AgriMedia – TTKTTVQG