Phát triển nuôi thủy sản an toàn

Để phát triển bền vững, xây dựng hiệu quả các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ thủy sản an toàn, các địa phương của tỉnh Đồng Nai đang nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng an toàn. Đến nay, toàn tỉnh có gần 150 ha nuôi trồng thủy sản đạt chứng nhận VietGAP.

Theo báo cáo của Sở NN-PTNT, tỷ lệ giá trị sản phẩm thủy sản chủ lực như: cá, tôm trên địa bàn tỉnh được sản xuất theo quy trình an toàn thực phẩm đạt gần 40%. Từ đầu năm đến nay, tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, dịch bệnh được kiểm soát tốt. Chỉ tính riêng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt trên 33,8 ngàn tấn, tăng 5,5% so với cùng kỳ.