Nghề nuôi ong 1 vốn 4 lời

Nghề nuôi ong đã xuất hiện từ hàng trăm năm nay, mang lại nguồn lợi to lớn từ những sản phẩm của ong như: mật ong, phấn hoa, sữa ong chúa, ấu trùng và nhộng ong, sáp ong, keo ong… trong đó mật ong khai thác nhiều hơn. Với những giá trị đó, nuôi ong được xem là nghề 1 vốn 4 lời.