Lão nông ứng dụng thành công hệ thống tưới phun trong trồng xoài

Ông Trần Văn Hiệp, một nông dân tại xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đã ứng dụng thành công hệ thống tưới phun trong trồng xoài và mang lại những kết quả khả quan. Việc ứng dụng công nghệ cao chính là giải pháp để giải quyết bài toán kinh tế về giảm công lao động, chi phí thuốc bảo vệ thực vật và đem lại lợi nhuận sau thu hoạch, trong quá trình sản xuất nông nghiệp.