Cách phòng trừ sâu bệnh hại cây hoa hồng bằng lá thuốc lào

Lá cây thuốc lào chưa chất kiềm thực vật nicotin và nornicotin có tác dụng diệt trừ các loại nấm trên cây hoa hồng. Các chất kiềm thực vật này được giải phóng khi ngâm trong rượu, có tác dụng tiêu diệt bệnh phấn trắng và các loại sâu hại hoa hồng mà không gây ảnh hưởng đến môi trường.