Kỹ thuật trồng thanh long ruột đỏ leo giàn đạt năng suất cao

Không chỉ tiết kiệm diện tích trồng, đạt hiệu quả kinh tế cao, trồng thanh long ruột đỏ leo giàn còn có thể thuận lợi trong việc chăm sóc, thu hoạch, tránh được gió bão, tăng năng suất, chất lượng.