Kỹ thuật ép nhãn ra hoa trái vụ

Nắm bắt được những yếu tố cần thiết để nhãn ra hoa, anh Hoàng Quang Tuấn, Hưng Yên đã ép nhãn ra hoa trái vụ theo ý của mình. Đây được xem là kỹ thuật rất khó nhưng được anh Tuấn thực hiện thành công.