Kỹ thuật đỡ đẻ cho thỏ

Thỏ là động vật hữu nhũ rất mắn đẻ. Trong đời sống hoang dã, mỗi tháng thỏ đẻ được một lứa con. Tuy nhiên, thỏ đẻ lần đầu thường chưa có kinh nghiệm, đôi khi làm ảnh hưởng cả ổ. Nếu phát hiện kịp thời chúng ta sẽ hỗ trợ thỏ mẹ đẻ dễ dàng hơn mà không gây nguy hiểm cho thỏ con.