Giá cá tăng giúp người nuôi có lãi

Theo Sở Nông nghiệp – PTNT tỉnh Vĩnh Long, giá cá tra cao nhất trong tháng 1 ở mức 29.000 đ/kg, tăng 5.000 đ/kg so với cùng kỳ, với giá này thì người nuôi cá có lãi.

Giá cá điêu hồng cao nhất trong tháng là 40.000 đ/kg, ổn định so với tháng trước, tăng 4.000 đ/kg so với cùng kỳ, người nuôi cá điêu hồng có lãi khá.

Toàn tỉnh hiện có trên 220ha đang thả nuôi cá tra thâm canh, giảm 12,7% so với cùng kỳ; có 1.105/1.640 chiếc lồng, bè đang thả nuôi, giảm 5,3% so với cùng kỳ.

Ước sản lượng thủy sản nuôi và khai thác trong tháng 1 đạt gần 9.7000 tấn, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng nuôi đạt gần 9.200 tấn, tăng 2,1%. Riêng sản lượng cá tra thâm canh đạt gần 5.500 tấn, tăng 3,6%.