Những lỗi lịch sự người Việt hay mắc khiến tình cảm rạn nứt

Bạn có bao giờ mượn xe đầy bình xăng, trả lại khi bình cạn kiệt hay mượn tiền bạn bè rồi để rất lâu mới trả lại?…


Theo Vnexpress