Độc đáo mô hình nuôi ếch bằng lồng lưới

Nắm bắt được xu hướng thị trường, nhiều nông dân tại tỉnh Tiền Giang đã xây dựng mô hình nuôi ếch bằng lồng lưới. Mô hình độc đáo này đang mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân.