Di Linh phát triển khoảng 140 ha nuôi trồng thủy sản

Thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện Di Linh (Lâm Đồng): Những năm qua, cùng với diện tích mặt nước tại các công trình thủy lợi lớn, đập thủy điện, nhiều nông hộ trên địa bàn huyện Di Linh đã tận dụng ao, hồ đào tích nước chống hạn cho cây trồng để kết hợp nuôi thả cá, phát triển kinh tế gia đình.

Đến nay, huyện Di Linh có khoảng 140 ha diện tích mặt nước nuôi trồng thủy sản. Nhìn chung, hình thức nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện phần lớn là quảng canh với quy mô nhỏ. Các giống cá được nuôi chủ yếu là trắm cỏ, mè, rô phi, chép, trê và cá lóc,… Ngoài ra, một số doanh nghiệp và các nông hộ cũng đã tận dụng diện tích mặt nước của các công trình hồ thủy lợi và hồ thủy điện để đầu tư phát triển nuôi cá lồng. Trong đó, có 1 doanh nghiệp và 30 hộ nuôi thủy sản lồng, bè với 244 lồng. Ước tính bình quân mỗi năm, tổng sản lượng thủy sản được nuôi trồng và khai thác trên địa bàn huyện đạt khoảng 1.300 tấn cá các loại.