Cách ủ chất thải chăn nuôi làm phân bón cho cây

Hiện nay, nhiều nông dân đã tận dụng hiệu quả nguồn chất thải chăn nuôi để phục vụ hoạt đồng trồng trọt, cách làm này không những góp phần bảo vệ môi trường mà còn tiết kiệm chi phí sản xuất, nhân công lao động và mang lại hiệu quả kinh tế cao.