Cách phòng trừ sâu bệnh cho cây cam không cần dùng hóa chất

Trên cây cam đang xuất hiện 1 vài con sâu ăn lá, thông thường các nhà vườn sẽ sử dụng thuốc hóa học để phun trừ hàng loạt. Thế nhưng anh Nguyễn Hữu Hà sẽ sử dụng biện pháp thủ công là bắt bằng tay và diệt chúng. Đây chỉ là 1 trong nhiều cách mà anh Hà áp dụng để phòng trừ bệnh cho trang trại cây có múi của gia đình mà không dùng đến hóa chất độc hại.