Cách phòng trị sâu cuốn lá chuối

Sâu cuốn lá khi tấn công vườn chuối sẽ tạo ra rất nhiều tổ sâu treo trên gân chính. Lúc này, cây chối trở lên xơ xác, không còn lá để quang hợp, làm cho cây bị mất sức, buồng nhỏ, trái có thể bị lép. Nếu cây bị sâu tấn công sớm, gây hại nặng có thể không cho trái.