Cách lai bồ câu Pháp với bồ câu Mỹ đạt hiệu quả cao

Anh Nguyễn Văn Phúc ở Sóc Sơn, Hà Nội đã thành công trong việc lai ghép bồ câu Pháp với bồ câu Mỹ, tạo ra những con lai kế thừa những đặc tính vượt trội.