Cách diệt chuột, ốc bươu vàng hại lúa đạt hiệu quả cao

Hiện nay đang là thời kỳ cao điểm bà con nông dân gieo cấy lúa vụ Đông xuân 2021-2022. Tuy nhiên, theo kết quả tổng hợp báo cáo tình hình sâu bệnh hại cây trồng của các địa phương, chuột và ốc bươu vàng gây hại lúa trà đầu có xu hướng gia tăng, nhiều diện tích bị gây hại nặng có nguy cơ phải gieo lại. Để hạn chế chuột và ốc bươu vàng gây hại lúa, bảo đảm diện tích gieo cấy bà con có thể áp dụng một vài biện pháp sau.