Cách chăm sóc và trồng cây hoa mai xanh

Hoa mai xanh rất ưa ánh sáng mạnh, vì vậy nên đặt, trồng cây ở vị trí có nhiều nắng, nhiệt độ phù hợp để cây thuận lợi phát triển. Hoa mai xanh rất dễ phát triển nên không cần bón phân nhiều. Vậy làm sao để cây mai xanh thái phát triển tốt?