Cách cải thiện tình trạng ổi bị nám, sém do nắng

Mùa hè quả ổi hay bị nám, sém do nắng, để khắc phục tình trạng này nông dân cần phải làm gì? Ngoài ra, để cây ổi cho năng suất cao, người trồng cần chăm sóc cây ổi như thế nào?