Cà Mau phân bổ gần 30 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, theo kế hoạch năm 2024 và giai đoạn 2024 – 2026, tỉnh Cà Mau sẽ phân bổ gần 30 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

hrdn-1695801128
Tỉnh Cà Mau có trên 98% tổng số doanh nghiệp nhỏ và vừa, đa phần hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản.

Theo đó, trong năm 2024 tỉnh Cà Mau dự kiến hỗ trợ từ 174 doanh nghiệp, tổng kinh phí trên 7,4 tỷ đồng; giai đoạn 2024 – 2026, dự kiến hỗ trợ 522 doanh nghiệp, tổng kinh phí trên 22,3 tỷ đồng.

Nội dung hỗ trợ về tư vấn đăng ký bảo hộ, khai thác và ứng dụng tài sản trí tuệ của doanh nghiệp nhỏ và vừa; tư vấn tìm kiếm, lựa chọn, giải mã và chuyển giao công nghệ; tư vấn sở hữu trí tuệ, khai thác và phát triển tài sản trí tuệ; thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; thử nghiệm hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh mới; hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị; hoạt động nền tảng số.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Cà Mau doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tỉ trọng rất lớn, với trên 98% tổng số doanh nghiệp, đa số hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, dịch vụ. Trong đó, có doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp và hoạt động lĩnh vực nền tảng số…

Nhìn chung, các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp đáng kể vào tăng trưởng GDP của tỉnh, nhưng cũng là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hậu dịch Covid-19 và chiến tranh Nga – Ukraina kéo dài. Do đó, việc triển khai hỗ trợ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa là rất cần thiết, nhằm giúp doanh nghiệp nhanh chóng trở lại trạng thái “bình thường mới” phục hồi sản xuất – kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.