Bí quyết nuôi tằm con đạt hiệu quả cao

Trong kỹ thuật nuôi tằm, việc nuôi tằm con (tằm tuổi nhỏ) có vai trò quyết định tới hiệu quả chăn nuôi giai đoạn tằm kén. Các nông hộ nuôi tằm tuổi nhỏ phải có kỹ thuật tốt, áp dụng chế độ chăn nuôi phù hợp để quá trình nuôi tằm đạt hiệu quả cao.