Bệnh đạo ôn gây hại lúa vụ xuân ở Hà Tĩnh

Ngày 16-3, Sở NN-PTNT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn Hà Tĩnh bệnh đạo ôn lá đang phát sinh gây hại lúa vụ xuân 2020, tỷ lệ trung bình 5%-7%, nơi cao 10%-15%, cục bộ 25%-30%, diện tích nhiễm bệnh 610ha (trong đó huyện Cẩm Xuyên 500ha, thị xã Hồng Lĩnh 45ha, Đức Thọ 20ha, Kỳ Anh 20ha, Can Lộc 11ha, Thạch Hà 4ha…).

Bệnh đạo ôn tập trung chủ yếu trên các giống NA6, Bắc Hương 9, Xi23, TBR225, P6… Theo dự báo, thời gian tới, thời tiết ở Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh gây mưa, trời âm u, có sương là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại và có nguy cơ lây lan trên diện rộng.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Hà Tĩnh có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Giám đốc Sở NN-PT-NT tỉnh phối hợp với các địa phương, đơn vị chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn gây hại lúa vụ xuân 2020.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức rà soát, nắm chắc diễn biến tình hình bệnh đạo ôn; thống kê diện tích nhiễm bệnh, tiến hành khoanh vùng, cắm vè, hướng dẫn bà con nhân dân xử lý dứt điểm những diện tích bị nhiễm bệnh, không để bệnh phát sinh trên diện rộng; giám sát chặt chẽ tình hình sinh trưởng của trà lúa, dự kiến thời gian trổ bông để có các giải pháp kịp thời; tăng cường quản lý nhà nước về thuốc bảo vệ thực vật, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, phân bón ở cơ sở; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng giấu dịch…